โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการบริการสู่ความเป็นเลิศ กลุ่มงานบริการการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์.
กลุ่ม : Daily news (รอบวัน ทันข่าว)
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2555
จำนวนการเข้าชม 1477 ครั้ง

กด Like เพื่อติดตามข่าวสารจาก MJU Channel
มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี
ปรับปรุง ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2559
จำนวนการเข้าชม 370 ครั้ง
ภาพบรรยากาศปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครบรอบ 84 พรรษา
ปรับปรุง ณ วันที่ 09 สิงหาคม 2559
จำนวนการเข้าชม 338 ครั้ง
พิธีเจิมหน้า ต้อนรับนักศึกษาใหม่ อินทนิล ช่อที่ 81
ปรับปรุง ณ วันที่ 08 สิงหาคม 2559
จำนวนการเข้าชม 140 ครั้ง
เดินวิ่งการกุศลแม่โจ้-สันทราย
ปรับปรุง ณ วันที่ 05 สิงหาคม 2559
จำนวนการเข้าชม 152 ครั้ง
บรรยากาศงานปฐมนิเทศนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปรับปรุง ณ วันที่ 01 สิงหาคม 2559
จำนวนการเข้าชม 388 ครั้ง
ภาพบรรยากาศรายงานตัวนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2559
ปรับปรุง ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2559
จำนวนการเข้าชม 478 ครั้ง
บรรยากาศต้อนรับน้องอินทนิล ช่อที่ 81 รายงานตัวเข้าสู่หอพัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแห่งชีวิต
ปรับปรุง ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2559
จำนวนการเข้าชม 713 ครั้ง
โครงการพัฒนาความร่วมมือระหว่าง ม.แม่โจ้กับโรงเรียนในโครงการกองทุนศึกษา ของร.ร.บ้านโม่งหลวงและบ้านขุนแปะ
ปรับปรุง ณ วันที่ 05 กรกฎาคม 2559
จำนวนการเข้าชม 833 ครั้ง

MJUCHANNEL
 
CONTACT
สถานีข่าวออนไลน์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
ห้องสตูดิโอ : 0-5387-5757, 5715
โทรศัพท์ 0-5387-5757, 5715 และ 5712
 
FACEBOOK : www.facebook.com

Free stats