โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการบริการสู่ความเป็นเลิศ กลุ่มงานบริการการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์.
กลุ่ม : Daily news (รอบวัน ทันข่าว)
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2555
จำนวนการเข้าชม 1434 ครั้ง

กด Like เพื่อติดตามข่าวสารจาก MJU Channel
ประชุมเชิงปฏิบัติการและประชุมภาคีเครือข่ายด้านสัตวศาสตร์แห่งภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2558
ปรับปรุง ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558
จำนวนการเข้าชม 214 ครั้ง
Daily news (รอบวัน ทันข่าว) แม่โจ้จัดงานระลึกถึงศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย
ปรับปรุง ณ วันที่ 04 พฤศจิกายน 2558
จำนวนการเข้าชม 376 ครั้ง
คณะพัฒนาการท่องเที่ยวจัดกิจกรรม MJU Organic food Journey by 2477 Organic Bar & Bistro
ปรับปรุง ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2558
จำนวนการเข้าชม 201 ครั้ง
บรรยากาศการประกวด ดาว เดือน และดาวเทียม ประจำปี 2558
ปรับปรุง ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2558
จำนวนการเข้าชม 258 ครั้ง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2558
ปรับปรุง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558
จำนวนการเข้าชม 2461 ครั้ง
ภาพบรรยากาศ งาน KICK OFF เปิดตัวรถไฟฟ้า
ปรับปรุง ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2558
จำนวนการเข้าชม 551 ครั้ง
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2558 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปรับปรุง ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2558
จำนวนการเข้าชม 921 ครั้ง
เทปบันทึกภาพพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2558 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปรับปรุง ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2558
จำนวนการเข้าชม 404 ครั้ง

MJUCHANNEL
 
CONTACT
สถานีข่าวออนไลน์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
ห้องสตูดิโอ : 0-5387-5757, 5715
โทรศัพท์ 0-5387-5757, 5715 และ 5712
 
FACEBOOK : www.facebook.com

Free stats